Regler och villkor

REGLER OCH VILLKOR

Dessa villkor beskriver reglerna och reglerna för användningen av Swetours webbplats, som finns på https://www.swetours.com/.

Genom att gå in på denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda Swetours om du inte samtycker till att följa alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning och alla avtal: “Kund”, “Du” och “Din” hänvisar till dig, personen som loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor. “Företaget”, “Oss själva”, “Vi”, “Vårt” och “Oss”, syftar på vårt företag. “Parti”, “Parter” eller “Oss”, avser både kunden och oss själva. Alla villkor hänvisar till det erbjudande, acceptans och övervägande av betalning som krävs för att genomföra processen av vår assistans till Kunden på det mest lämpliga sättet i det uttryckliga syftet att tillgodose Kundens behov med avseende på tillhandahållande av Bolagets angivna tjänster, i enlighet med och omfattas av gällande lag i Costa Rica. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de, tas som utbytbara och hänvisar därför till detsamma.

COOKIES

Vi använder oss av cookies. Genom att gå in på Swetours samtyckte du till att använda cookies i enlighet med Swetours, integritetspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens uppgifter för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden för att göra det lättare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra affiliate/annonspartners kan också använda cookies.

LICENS

Om inget annat anges äger Swetours och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på Swetours. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från Swetours för ditt eget personliga bruk med förbehåll för begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

Återpublicera material från Swetours

Sälja, hyra ut eller underlicensiera material från Swetours

Reproducera, duplicera eller kopiera material från Swetours

Omfördela innehåll från Swetours

Detta avtal börjar på dagen för detta.

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information inom vissa delar av webbplatsen. Swetours filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter från Swetours, dess agenter och/eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter hos personen som publicerar sina åsikter. I den mån det är tillåtet av tillämpliga lagar, ska Swetours inte hållas ansvarigt för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakas och/eller lids till följd av användning av och/eller postning av och/eller uppkomsten av kommentarerna på detta. hemsida.

Swetours förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller orsaka brott mot dessa villkor.

Du garanterar och representerar att:

 Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke för att göra det;

 Kommentarerna invaderar inte någon immateriell äganderätt, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör tredje part;

 Kommentarerna innehåller inget ärekränkande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i integriteten

 Kommentarerna kommer inte att användas för att värva eller marknadsföra affärer eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig aktivitet.

Du ger härmed Swetours en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla former, format eller media.

HYPERLÄNKAR TILL VÅRT INNEHÅLL

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 Statliga myndigheter;

 Sökmotorer;

 Nyhetsorganisationer;

 Onlinekatalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag; och

 Ackrediterade företag som omfattar hela systemet förutom att värva ideella organisationer, köpcentra för välgörenhet och insamlingsgrupper för välgörenhet som inte får hyperlänka till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

allmänt kända konsument- och/eller företagsinformationskällor;

dot.com-webbplatser;

föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;

onlinekatalogdistributörer;

Internetportaler;

redovisnings-, juridik- och konsultföretag; och

utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle få oss att se negativt ut för oss själva eller våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har några negativa uppgifter hos oss; (c) fördelen för oss av hyperlänkens synlighet kompenserar frånvaron av Swetours; och (d) länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår hemsida måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Swetours. Vänligen inkludera ditt namn, din organisations namn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du tänker länka till vår webbplats och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länk. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

Genom att använda vårt företagsnamn; eller

Genom att använda den enhetliga resurslokaliseraren som är kopplad till; eller

Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som länkas till är det vettigt i sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av Swetours logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för länkning utan ett varumärkeslicensavtal.

IFRAMES

Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

INNEHÅLLSANSVAR

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som uppstår på din webbplats. Inga länkar bör visas på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller kriminell, eller som gör intrång, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

DIN SEKRETESS

Läs integritetspolicyn

FÖRBEHÅLL AV RÄTTIGHETER

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon speciell länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att ändra dessa villkor och dess länkpolicy när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

AVBOKNINGSPOLICIER

REGLER FÖR OMBOKNING OCH AVBOKNING

Om du av någon anledning inte kan resa på din bekräftade semester erbjuder vi en ombokningspolicy. Ombokningspolicyn har en kostnad på 300 USD och vi behöver en ombokningsförfrågan med nya datum inom 14 dagar efter begäran om ombokning. Om det tillkommer ytterligare böter och avgifter pga t.ex. dyrare resdatum så star kunden för de extra kostnaderna. Din resa kan flyttas upp ett år efter ombokningsförfrågan. Innan du använder denna policy måste allt utestående saldo betalas i sin helhet. Ombokningsskyddet täcker inte semesterpaket med resedatum över jul, nyår och påsk eller semesteruthyrning.

Om du behöver avboka ditt semesterpaket gäller följande regler. Bokade semesterpaket som avbokas mer än 45 dagar före ankomst har en avbokningsavgift på 10 % av hela paketets värde som vi mottagit som handpenning. Om din avbokning sker inom 45 dagar före ankomst är avbokningsavgiften 100 %. Om det är ett semesterpaket som inkluderar datum över jul, nyår och påsk gäller 10 % avbokningsavgift  om du avbokar mer än 65 dagar före ankomst. Om du avbokar inom 65 dagar före ankomst är din avbokningsavgift 100 %. För semesteruthyrning gäller 10 % straffavgift för avbokningar som görs mer än 90 dagar före ankomst. Om avbokningen för fritidshus görs inom 90 dagar efter ankomst är avbokningsavgiften 100 %.

BETALNING MED KREDIT- OCH BETALKORT

När du betalar din första insättning godkänner du våra betalnings- och avbokningspolicyer. Vårt mål är att göra din semester på bästa möjliga sätt och om du har några funderingar, vänligen meddela oss nu så att vi kan hjälpa dig att lösa saken. En begäran om återbetalning ogiltigförklarar inte våra avboknings- och återbetalningspolicyer.

AVSTÄLLNING AV KLASS ÅTGÄRD OCH INGA STRAFSKADOR

När du betalar din insättning samtycker du till att avsäga dig din rätt att fungera som ombud, rättssökande eller i någon representantskap och/eller att delta som medlem av en grupp av fordringsägare, i någon rättegång/skiljedom som lämnas in mot oss under inga omständigheter ska vi vara ansvariga för att betala skadestånd. Du samtycker till att detta avtal ska tolkas enligt Costa Ricas lagar.

BORTTAGNING AV LÄNKAR FRÅN VÅR WEBBPLATS

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men vi är inte skyldiga att eller så eller att svara dig direkt.

Vi säkerställer inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte dess fullständighet eller riktighet; Vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

VARNING

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, utesluter vi alla representationer, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;

begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;

begränsa något av vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller

utesluta något av vårt eller dina ansvar som kanske inte är undantagna enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna friskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) reglera alla skulder som uppstår under ansvarsfriskrivningen, inklusive ansvar som uppstår i kontrakt, på grund av skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt kommer vi inte att hållas ansvariga för förlust eller skada av något slag.

Swetours överför personuppgifter som samlats in inom ramen för det avtalsenliga avtalet till CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München för tillämpning, genomförande och uppsägning av affärsrelationen samt uppgifter om icke-kontraktuella eller bedrägliga beteenden.

De juridiska referenserna för dessa sändningar är artikel 6 paragraf. 1 b) och artikel 6 mom. 1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Överföringar på grundval av artikel 6 mom. 1 f) i GDPR ska endast äga rum i den utsträckning som de är nödvändiga för att skydda [avtalspartnerns*] eller tredje parts intressen och inte ha företräde framför den berörda personens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skyddet av personuppgifter. Datautbytet med CRIF Bürgel GmbH uppfyller också juridiska skyldigheter att utföra kreditvärdighetskontroller av kunder (§ 505a och 506 i den tyska civillagen).

CRIF Bürgel GmbH behandlar de mottagna uppgifterna och använder dem för att erbjuda sina avtalspartner inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och, i förekommande fall, andra länder (om det finns ett lämplighetsbeslut från Europeiska kommissionen för dem) information, bland annat för bedömning av fysiska personers kreditvärdighet. Ytterligare information om CRIF Bürgel GmbH:s verksamhet finns i CRIF Bürgel Informationsblad eller online på www.crifbuergel.de/en/privacy

Den som ansvarar för bearbetningen av integrerade komponenter från Novalnet AG på webbplatsen. Novalnet är en fullständig betaltjänstleverantör som bland annat tar över betalningshanteringen.

Om den inblandade personen väljer en betalningsmetod under orderhanteringen i nätbutiken kommer uppgifter om den inblandade personen automatiskt att överföras till Novalnet. Med valet av ett betalningsalternativ samtycker den inblandade personen till överföring av personuppgifter för behandling av betalning.

De personuppgifter som lämnas till Novalnet är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, kön, e-postadress, IP-adress och vid behov födelsedatum, telefonnummer, mobiltelefonnummer och andra uppgifter som behövs för att hantera betalningar. Också nödvändiga för behandlingen av försäljningsavtalet är de personuppgifter som är relaterade till respektive beställning. I synnerhet kan det förekomma ett ömsesidigt utbyte av betalningsinformation, såsom bankuppgifter, kortnummer, utgångsdatum och CVC-kod, uppgifter om varor och tjänster, priser.

Överföringen av data är särskilt avsedd för identitetsverifiering, processbetalningar och bedrägeriförebyggande. Den behandlingsansvarige kommer att överföra personuppgifter till Novalnet i synnerhet om det finns ett berättigat intresse av överföringen. De personuppgifter som utbyts mellan Novalnet och den person som ansvarar för behandling kommer vid behov att överföras av Novalnet till kreditupplysningsföretag.

Syftet med denna överföring är att kontrollera identitet och kreditvärdighet.

Novalnet överför även personuppgifterna till tjänsteleverantörer eller underleverantörer, i den mån det är nödvändigt för att uppfylla avtalsförpliktelserna eller om uppgifterna ska behandlas.

Berörd person har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till att Novalnet hanterar personuppgifter. En återkallelse påverkar inte personuppgifter, som måste behandlas, användas eller överföras för (kontraktsmässig) betalningshantering.

Betalningstjänster

Den som ansvarar för bearbetningen av integrerade komponenter från Novalnet AG på webbplatsen. Novalnet är en fullständig betaltjänstleverantör, som bland annat tar över betalningshanteringen.

Om den inblandade personen väljer en betalningsmetod under orderhanteringen i nätbutiken kommer uppgifter om den inblandade personen automatiskt att överföras till Novalnet. Med valet av ett betalningsalternativ samtycker den inblandade personen till överföring av personuppgifter för behandling av betalning.

De personuppgifter som lämnas till Novalnet är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, kön, e-postadress, IP-adress och vid behov födelsedatum, telefonnummer, mobiltelefonnummer och andra uppgifter som behövs för att hantera betalningar. Också nödvändiga för behandlingen av försäljningsavtalet är de personuppgifter som är relaterade till respektive beställning. I synnerhet kan det förekomma ett ömsesidigt utbyte av betalningsinformation, såsom bankuppgifter, kortnummer, utgångsdatum och CVC-kod, uppgifter om varor och tjänster, priser.

Överföringen av data är särskilt avsedd för identitetsverifiering, processbetalningar och bedrägeriförebyggande. Den behandlingsansvarige kommer att överföra personuppgifter till Novalnet i synnerhet om det finns ett berättigat intresse av överföringen. De personuppgifter som utbyts mellan Novalnet och den person som ansvarar för behandling kommer vid behov att överföras av Novalnet till kreditupplysningsföretag.

Syftet med denna överföring är att kontrollera identitet och kreditvärdighet.

Novalnet överför även personuppgifterna till tjänsteleverantörer eller underleverantörer, i den mån det är nödvändigt för att uppfylla avtalsförpliktelserna eller om uppgifterna ska behandlas.

Berörd person har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till att Novalnet hanterar personuppgifter. En återkallelse påverkar inte personuppgifter, som måste behandlas, användas eller överföras för (kontraktsmässig) betalningshantering.

TERMS AND CONDITIONS

These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of Swetours Website, located at  https://www.swetours.com/.

By accessing this website we assume you accept these terms and conditions. Do not continue to use Swetours if you do not agree to take all of the terms and conditions stated on this page.

The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and all Agreements: “Client”, “You” and “Your” refers to you, the person log on this website and compliant to the Company’s terms and conditions. “The Company”, “Ourselves”, “We”, “Our” and “Us”, refers to our Company. “Party”, “Parties”, or “Us”, refers to both the Client and ourselves. All terms refer to the offer, acceptance and consideration of payment necessary to undertake the process of our assistance to the Client in the most appropriate manner for the express purpose of meeting the Client’s needs in respect of provision of the Company’s stated services, in accordance with and subject to, prevailing law of Costa Rica. Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalization and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same.

COOKIES

We employ the use of cookies. By accessing Swetours, you agreed to use cookies in agreement with the Swetours, Privacy Policy.

Most interactive websites use cookies to let us retrieve the user’s details for each visit. Cookies are used by our website to enable the functionality of certain areas to make it easier for people visiting our website. Some of our affiliate/advertising partners may also use cookies.

LICENSE

Unless otherwise stated, Swetours and/or its licensors own the intellectual property rights for all material on Swetours. All intellectual property rights are reserved. You may access this from Swetours for your own personal use subjected to restrictions set in these terms and conditions.

You must not:

 • Republish material from Swetours
 • Sell, rent or sub-license material from Swetours
 •  Reproduce, duplicate or copy material from Swetours
 • Redistribute content from Swetours

This Agreement shall begin on the date hereof.

Parts of this website offer an opportunity for users to post and exchange opinions and information in certain areas of the website. Swetours does not filter, edit, publish or review Comments prior to their presence on the website. Comments do not reflect the views and opinions of Swetours, its agents and/or affiliates. Comments reflect the views and opinions of the person who post their views and opinions. To the extent permitted by applicable laws, Swetours shall not be liable for the Comments or for any liability, damages or expenses caused and/or suffered as a result of any use of and/or posting of and/or appearance of the Comments on this website.

Swetours reserves the right to monitor all Comments and to remove any Comments which can be considered inappropriate, offensive or causes breach of these Terms and Conditions.

You warrant and represent that:

 • ∙ You are entitled to post the Comments on our website and have all necessary licenses and consents to do so;
 • ∙ The Comments do not invade any intellectual property right, including without limitation copyright, patent or trademark of any third party;
 • ∙ The Comments do not contain any defamatory, libelous, offensive, indecent or otherwise unlawful material which is an invasion of privacy
 • ∙ The Comments will not be used to solicit or promote business or custom or present commercial activities or unlawful activity.

You hereby grant Swetours a non-exclusive license to use, reproduce, edit and authorize others to use, reproduce and edit any of your Comments in any and all forms, formats or media.

HYPERLINKING TO OUR CONTENT

The following organizations may link to our Website without prior written approval:

 • ∙ Government agencies;
 • ∙ Search engines;
 • ∙ News organizations;
 • ∙ Online directory distributors may link to our Website in the same manner as they hyperlink to the Websites of other listed businesses; and
 • ∙ System wide Accredited Businesses except soliciting non-profit organizations, charity shopping malls, and charity fundraising groups which may not hyperlink to our Web site.

These organizations may link to our home page, to publications or to other Website information so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products and/or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

We may consider and approve other link requests from the following types of organizations:

 • commonly-known consumer and/or business information sources;
 • dot.com community sites;
 • associations or other groups representing charities;
 •  online directory distributors;
 • internet portals;
 • accounting, law and consulting firms; and
 •  educational institutions and trade associations.

We will approve link requests from these organizations if we decide that: (a) the link would not make us look unfavorably to ourselves or to our accredited businesses; (b) the organization does not have any negative records with us; (c) the benefit to us from the visibility of the hyperlink compensates the absence of Swetours; and (d) the link is in the context of general resource information.

These organizations may link to our home page so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

If you are one of the organizations listed in paragraph 2 above and are interested in linking to our website, you must inform us by sending an e-mail to Swetours. Please include your name, your organization name, contact information as well as the URL of your site, a list of any URLs from which you intend to link to our Website, and a list of the URLs on our site to which you would like to link. Wait 2-3 weeks for a response.

Approved organizations may hyperlink to our Website as follows:

 •  By use of our corporate name; or
 •  By use of the uniform resource locator being linked to; or
 •  By use of any other description of our Website being linked to that makes sense within the context and format of content on the linking party’s site.

No use of Swetours logo or other artwork will be allowed for linking absent a trademark license agreement.

IFRAMES

Without prior approval and written permission, you may not create frames around our Webpages that alter in any way the visual presentation or appearance of our Website.

CONTENT LIABILITY

We shall not be hold responsible for any content that appears on your Website. You agree to protect and defend us against all claims that is rising on your Website. No link(s) should appear on any Website that may be interpreted as libelous, obscene or criminal, or which infringes, otherwise violates, or advocates the infringement or other violation of, any third party rights.

YOUR PRIVACY

Please read Privacy Policy

RESERVATION OF RIGHTS

We reserve the right to request that you remove all links or any particular link to our Website. You approve to immediately remove all links to our Website upon request. We also reserve the right to amen these terms and conditions and it’s linking policy at any time. By continuously linking to our Website, you agree to be bound to and follow these linking terms and conditions.

CANCELLATION POLICIES

REBOOKING AND CANCELATION POLICIES

If you for some reason can´t travel on your confirmed vacation we offer a rebooking policy. The rebooking policy has a cost of 300 USD and we need a rebooking request with new dates within 14 days of the rebooking request. If there are additional penalties and fees that is for the client to pay. Your trip can be moved up one year after the rebooking request. Before using this policy, all pending balance must be paid in full. Rebooking coverage doesn´t cover vacation packages with travel dates over Christmas, New Year´s and Easter or vacation rentals.

If you need to cancel your vacation package the following policies apply. Vacation packages reserved that are cancelled with more than 45 days before arrival has a penalty of 10% of the whole package value. If your cancelation is within 45 days before your arrival the cancellation penalty is 100%. If it´s a vacation package that includes dates over Christmas, New Year´s and Easter the 10% penalty applies if you cancel more than 65 days before your arrival. If you cancel within 65 days before arrival your cancelation fee is 100%. For vacation rentals the 10% penalty fee applies for cancelations made with more than 90 days before arrival. If the cancelation for vacation homes are made within 90 days of arrival the cancellation penalty is 100%.

CREDIT AND DEBIT CARD CASHBACKS

When you pay your initial deposit, you agree to our payment and cancellation policies. Our goal is to make your best possible vacation and if you have any concerns please let us now so we can help to work out the matter. A cashback request doesn´t invalidate our cancelation and refund policies.

CLASS ACTION WAIVER AND NO PUNITIVE DAMAGES

When paying your deposit you agree to waive your right to serve as a representative, litigant or in any representative capacity and/or to participate as a member of a class of claimants, in any lawsuit/arbitration filed against us in no events shall we liable for or pay punitive damages. You agree that this agreement should be interpreted according to the laws of Costa Rica.

REMOVAL OF LINKS FROM OUR WEBSITE

If you find any link on our Website that is offensive for any reason, you are free to contact and inform us any moment. We will consider requests to remove links but we are not obligated to or so or to respond to you directly.

We do not ensure that the information on this website is correct, we do not warrant its completeness or accuracy; nor do we promise to ensure that the website remains available or that the material on the website is kept up to date.

DISCLAIMER

To the maximum extent permitted by applicable law, we exclude all representations, warranties and conditions relating to our website and the use of this website. Nothing in this disclaimer will:

 •  limit or exclude our or your liability for death or personal injury;
 •  limit or exclude our or your liability for fraud or fraudulent misrepresentation;
 •  limit any of our or your liabilities in any way that is not permitted under applicable law; or
 •  exclude any of our or your liabilities that may not be excluded under applicable law.

The limitations and prohibitions of liability set in this Section and elsewhere in this disclaimer: (a) are subject to the preceding paragraph; and (b) govern all liabilities arising under the disclaimer, including liabilities arising in contract, in tort and for breach of statutory duty.

As long as the website and the information and services on the website are provided free of charge, we will not be liable for any loss or damage of any nature.

The Swetours transmits personal data collected within the scope of the contractual agreement to CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 Munich for the application, execution, and termination of the business relationship as well as data on non-contractual or fraudulent conducts.
The legal references for these transmissions are Article 6 par. 1 b) and Article 6 par. 1 f) of the General Data Protection Regulation (GDPR). Transmissions on the basis of Article 6 par. 1 f) of the GDPR shall only take place to the extent that they are necessary to safeguard the interests of the [contractual partner *] or third-party and do not prevail over the interests or basic rights and freedoms of the concerned person who require the protection of personal data. The data exchange with CRIF Bürgel GmbH also fulfills legal obligations to carry out creditworthiness checks on customers (§ 505a and 506 of the German Civil Code).
CRIF Bürgel GmbH processes the data received and uses it to offer its contractual partners in the European Economic Area, Switzerland and, if applicable, other countries (if a European Commission adequacy decision exists for them) with information, inter alia, for the assessment of the creditworthiness of natural persons. Further information on the activities of CRIF Bürgel GmbH can be found in the CRIF Bürgel Information Sheet or online at www.crifbuergel.de/en/privacy

The one responsible for the processing integrated components from Novalnet AG in the web site. Novalnet is a full payment service provider, who takes over the payment processing among other tasks.

If the individual involved selects a payment method during the order processing in the online shop, data of the individual involved will be automatically transmitted to Novalnet. With the selection of a payment option, the individual involved agrees to the transmission of personal data for the processing of payment.

The personal details submitted to Novalnet are usually the first name, surname, address, gender, email address, IP address and if necessary date of birth, telephone number, mobile phone number and other data necessary to process payments. Also necessary for the processing of the sales agreement are those personal detai related to the respective order. In particular, there may be a mutual exchange of payment information, such as bank details, card number, expiry date and CVC code, details of goods and services, prices.

The transmission of data is intended in particular for identity verification, process payments and fraud prevention. The individual responsible for processing will transmit personal data to Novalnet in particular if there is a justified interest in the transmission. The personal details exchanged between Novalnet and the person responsible for processing will, if necessary, be transmitted by Novalnet to credit reference agencies.
The purpose of this transmission is for identity and creditworthiness check.

Novalnet also transfers the personal details to service providers or subcontractors, as far as this is necessary to fulfil the contractual obligations or if the data is to be processed.

The person concerned has the possibility to revoke his/her consent to Novalnet to handle personal details at any time. A revocation does not affect personal details, which must be processed, used or transmitted for (contractual) payment processing

Payment Processing

The one responsible for the processing integrated components from Novalnet AG in the web site. Novalnet is a full payment service provider, who takes over the payment processing among other tasks.

If the individual involved selects a payment method during the order processing in the online shop, data of the individual involved will be automatically transmitted to Novalnet. With the selection of a payment option, the individual involved agrees to the transmission of personal data for the processing of payment.

The personal details submitted to Novalnet are usually the first name, surname, address, gender, email address, IP address and if necessary date of birth, telephone number, mobile phone number and other data necessary to process payments. Also necessary for the processing of the sales agreement are those personal detai related to the respective order. In particular, there may be a mutual exchange of payment information, such as bank details, card number, expiry date and CVC code, details of goods and services, prices.

The transmission of data is intended in particular for identity verification, process payments and fraud prevention. The individual responsible for processing will transmit personal data to Novalnet in particular if there is a justified interest in the transmission. The personal details exchanged between Novalnet and the person responsible for processing will, if necessary, be transmitted by Novalnet to credit reference agencies.

The purpose of this transmission is for identity and creditworthiness check.

Novalnet also transfers the personal details to service providers or subcontractors, as far as this is necessary to fulfil the contractual obligations or if the data is to be processed.

The person concerned has the possibility to revoke his/her consent to Novalnet to handle personal details at any time. A revocation does not affect personal details, which must be processed, used or transmitted for (contractual) payment processing.

Låt oss hjälpa dig att skapa din drömsemester

Ta kontakt med en av våra lokala reseexperter och få ett GRATIS förslag idag.

Costa Rica är vår specialitet!